Over May May

Vanaf 2011 ben ik als zelfstandige aan het werk. Mijn opdrachtgevers zijn ondermeer woningbouwcorporaties, musea en communicatie- en adviesbureaus, waarvoor ik (bewoners)ontmoetingen, participatiebijeenkomsten, wijkprogramma’s, workshops en promotiecampagnes organiseer. Ervaring heb ik opgedaan bij de Stichting Residents for Regeneration (R4R Europe) en Rootlink, beiden organisaties die zich in internationaal verband bezig hielden met herstructurering en leefbaarheid in stedelijke ontwikkelingsgebieden en waarvoor ik ontmoetingen, workshops, masterclasses en studiereizen voor ondermeer bewoners en betrokken professionals heb georganiseerd.

Volgens mij zijn een persoonlijke benadering en oprechte belangstelling randvoorwaarden om een sfeer te scheppen waarbinnen mensen zich welkom en gewaardeerd weten. Vaak werken inlevingsvermogen en enthousiasme aanstekelijk en drempelverlagend, waardoor mensen zich met elkaar verbonden voelen. Voor mij is het elke keer opnieuw een uitdaging om bijeenkomsten te organiseren, die net even anders zijn dan je zou verwachten.